ژل پولیش نرم 2/10 منزرنا 3800

نمایش نهایی ماشین برای براقیت عمیق نهایی
علائم صیقل ، میکرو خش و هولوگرام را با عملکردی درخشان و با کیفیت ستاره های واقعی از بین می برد